* در تکاپو . . . تا بهتر از آن باشیم که هستیم. بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست. سقراط * *I believe that we cannot live better than in seeking to become still better than we are. socrates * جراحی های کم تهاجمی - فتق اینگوینال
 

مقايسه ترميم باز و لاپاراسکوپيک فتق اينگوينال در کودکان

قربانپور منوچهر,درخشان فر امير*,نيايش امين,بزم آمون حسن,موسوي سيدمحمدعلي

گروه جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشكي همدان، بيمارستان بعثت، بخش جراحي عمومي

 

زمينه و هدف: درمان استاندارد فتق اينگوينال در کودکان ترميم جراحي است. اين عمل شايعترين عمل جراحي در کودکان است. اگر چه روش هاي باز سنتي همچنان اساس ترميم فتق اينگوينال را تشکيل مي دهند اما مزاياي شيوه لاپاراسکوپيک آن را به يک روش ارزشمند مبدل ساخته است.
مواد و روش ها: بيماراني که تحت ترميم فتق اينگوينال توسط يک جراح قرار گرفته بودند به دو دسته ترميم باز و ترميم لاپاراسکوپيک تقسيم شدند. هر گروه از 45 بيمار تشکيل شده بود. بيماران يک روز، يک هفته و سه ماه بعد از جراحي مورد ارزيابي قرار گرفتند. عفونت محل جراحي، درد مزمن بعد از عمل و هيدروسل، تورم بيضه، اندازه اسکار و طول عمل براي هر دو گروه مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون هاي تي و مجذور کاي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نود بيمار (73 مذکر و 17 مونث) مورد ارزيابي قرار گرفتند. سن متوسط بيماران در گروه باز و لاپاراسکوپيک به ترتيب 4.1±4.74 و 3.89±5.02 سال بود.
پنجاه بيمار (61%) داراي فتق سمت راست، 26 بيمار (29%) داراي فتق سمت چپ و 9 بيمار (10%) فتق اينگوينال دوطرفه داشتند. شيوع تورم بيضه و اندازه اسکار بطور قابل توجهي در گروه باز بيشتر بود (0.000>
P). هيچ مورد عفونت يا هيدروسل در دو گروه مشاهده نگرديد. مدت زمان عمل در ترميم لاپاراسکوپيک بطور قابل توجهي طولاني تر بود (0.000>P).

نتيجه گيري: اين نتيجه حاصل مي شود که روش لاپاراسکوپيک مي تواند جايگزين مناسب در بيماران فتق اينگوينال دوطرفه و همچنين دختران (بعلت نتايج بهتر زيبايي) بجاي روش هاي باز باشد
.

كليد واژه: فتق اينگوينال، لاپاراسکوپيک، جراحي کودکان

 

جهت دریافت متن کامل مقاله به صورت فایل PDF روی آدرس زیر کلیک نمایید

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/72613900305.pdf

منبع:

http://www.sid.ir/fa/index.asp


برچسب‌ها: فتق اینگوینال, لاپاروسکوپی, جراحی کودکان, جراحی کم تهاجمی, جراحی درون بین
+ نوشته شده توسط در پنجشنبه ۲ شهریور۱۳۹۱ و ساعت 0:12 |
*اگر فکر کنی که می توانی، به یقین می توانی * if you can, you can*در اين وبلاگ
در كل اينترنت


Powered By
BLOGFA.COM


Army_Surgery@yahoo.com > وبلاگ جراحی های کم تهاجمی را صفحه خانگي خود كنيد

افراد حاضر در اين وب

IS

ابزار هدایت به بالای صفحه